Giới thiệu Chi bộ Ngoại ngữ

 

Chi bộ Ngoại ngữ gồm 12 Đảng viên, Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 được thành lập theo Quyết định số 706-QĐ/ĐUT ngày 25/11/2019 của Đảng ủy trường Cao đẳng Cần Thơ. 

 

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ NGOẠI NGỮ

TT

Họ và tên

Trình độ

 

Ghi chú

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

Mã Phương Uyên

Th.S LL&PPDH Tiếng Anh

Cao cấp

Bí thư

3

Phạm Văn Toàn

Th.S LL&PPDH Tiếng Anh

Trung cấp

Phó Bí thư

4

Tăng Thị Bích Chi 

Th.S GDH

Trung cấp

Chi uỷ viên

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ NGOẠI NGỮ

TT

Họ và tên

Ghi chú

01

Mã Phương Uyên

Trưởng khoa

02

Phạm Văn Toàn

Bí thư Đoàn trường

03

Tăng Thị Bích Chi 

Bí thư Đoàn khoa

04

Bùi Thị Hồng Lan

Trưởng bộ môn tổ Ngôn ngữ

05

Võ Thị Kim Thoa 

Trưởng bộ môn tổ Kỹ năng

06

Trương Thị Thy Thơ 

Trưởng bộ môn tổ AVCB&CN,

CT Công đoàn khoa

07

Huỳnh Nguyễn Uyên Phương

Giảng viên tổ  AVCB&CN

08

Phạm Thị Tường Vi

Giảng viên tổ Ngôn ngữ

09

Phạm Thị Hoàng Anh

Giảng viên tổ Ngôn ngữ

10

Phòng Ngọc Đoan 

Giảng viên tổ Kỹ năng

11

Trần Thị Phương Linh

Giảng viên tổ Kỹ năng

12

Đào Thị Lương

Giảng viên tổ Kỹ năng