Thông báo điều động lực lượng ĐV-TN tham gia hát quốc ca sinh hoạt dưới cờ