Danh sách Thành viên Đội văn nghệ Học kỳ I - Năm học 2020-2021

DANH SÁCH

Thành viên Đội văn nghệ Học kỳ I - Năm học 2020-2021

 

STT

MSSV

Họ và tên

Chi đoàn

Email

Số ĐT

1

19C05143

Võ Công Thạnh

Anh văn C-K44

khanh01268292918@gmail. com

 0766858627

2

19C05106

Trần Ngọc Huỳnh Ngân

Anh văn D-K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0868510420

3

19C05179

Tăng Thị cẩm Như

Anh văn D-K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0827048413

4

20C05060

Nguyễn Minh Luân

Tiếng Anh A - K45

cchicchoo@gmail. com

 0787880016

5

20C05135

Phan Thị Quế Trân

Tiếng Anh A-K45

Ptqtran3pq2020.@gmail .com

 0704929336

6

20C05141

Lý Khả Vân

Tiếng Anh A-K45

 

 0939586624

7

20C05102

Lê Thị Mai Quý

Tiếng Anh A-K45

Quymai140@gmail. com

 0865664850

8

20C05042

Hồ Phước Hoài

Tiếng Anh A-K45

Hophuochoai. 24042020@gmail. com

 0799521245

9

20C05143

Lê Thúy Vi

Tiếng Anh B_K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0846791239

10

 

Lê Thanh Tâm

Tiếng Anh B_K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 097657597

11

20C05145

Đặng Yến Vy

Tiếng Anh B_K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0779897667

12

20C05016

Đặng Phương Dung

Tiếng Anh B_K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0762971988

13

20C05001

Trần Khả Ái

Tiếng Anh B_K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0706866099

14

20C05007

Phan Thị Minh Anh

Tiếng Anh B_K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0902641701

15

20C05082

Lý Phương Ngọc

Tiếng Anh B_K45

 

 0927748081

16

20C05067

Kim Ngọc Minh

Tiếng Anh B_K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0399250337

 


 

DANH SÁCH 

Đội thể thao khoa Ngoại ngữ - Học kỳ I Năm học 2020-2021

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

Chi đoàn

Email

Số ĐT

 

1

19C05095

Phạm Thị ngọc Nhi

Anh văn C-K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0336665648

 

2

19C05044

Vương Hoàng Trung Hiếu

Anh văn C K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949355158

 

3

19C05047

Huỳnh Văn Thái Ngọc

Anh văn C K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0911190521

 

4

19C05520

Nguyễn Huỳnh Đức

Anh văn D – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0366801063

 

5

19C05166

Trần Thị Diệu Trang

Anh văn D – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0379075013

 

6

19C05106

Trần Tấn Phát

Anh văn D – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0972000383

 

7

19C05012

Bùi Thanh Danh

Anh văn D – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0328771335

 

8

19C0510

Huỳnh Hữu Dương

Anh văn D – K44

Duongtorres1998

@gmail.com

 

 

9

19C05161

Lê Văn Trung

Anh văn D – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0398994250

 

10

19C0510

Lê Quốc Việt

Anh văn D – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0706606759

 

11

20C050105

Ngô Chí Tài

Tiếng Anh A K45

Tailove3vn1@gmail. com

0359432045

 

12

20C05051

Nguyễn Trọng Khải

Tiếng Anh A K45

trong khai. nq27@gmail. com

0929838749

 

13

20C05042

Hồ Phước Hoài

Tiếng Anh A K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799521245

 

14

20C05144

Nguyễn Huỳnh Đăng Vinh

Tiếng Anh A K45

Nguyenhuynhdangvinh@gmail. com

0795857053

 

15

20C05009

Phan Thị Kim Cương

Tiếng Anh A K45

Phanthikimcuong1403@gmail. com

0335495754

 

16

20C05022

Nguyễn Thị Thùy Dương

Tiếng Anh B-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0777808908

 

17

20C05079

Chu Lê Trung Nghĩa

Tiếng Anh B-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907798743

 

18

20C05121

Nguyễn Quốc Thịnh

Tiếng Anh B-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0768427626

 

19

20C05130

Đặng Thị Minh Thư

Tiếng Anh B-K45

dangminhthu20021201

0778806183

 

20

20C05004

Lê Thị Chúc Anh

Tiếng Anh B-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0854560972

 

21

20C05067

Kim Ngọc Minh

Tiếng Anh B-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0399250337