Đăng nhập

Kết quả Hội nghị học tốt

Được đăng ngày Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 Viết bởi khoa ngoại ngữ
ĐOÀN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
           ĐOÀN KHOA - LCH SV NGOẠI NGỮ
         
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT
NĂM HỌC 2013 - 2014
         
TT TÊN/ LỚP TỔNG
ĐIỂM
XẾP
HẠNG
GHI CHÚ
1 Nguyễn Phát Hoàng Anh
Anh văn B K37
83.7 I Được chọn dự thi cấp trường 
2 Nguyễn Trọng Tân
Anh văn D K36
82.0 II Được chọn dự thi cấp trường 
3 Lê Kim Thiệt
Anh văn B K37
82.0 II Được chọn dự thi cấp trường 
4 Huỳnh Nguyễn Tường Vi
Anh văn A K37
81.0 III Được chọn dự thi cấp trường 
5 Nguyễn Thị Hường
Anh văn C K36
78.3 KK  
6 Trần Huỳnh Ngọc Anh
Anh văn C K36
77.3 KK  
7 Trần Lê Hoài Thương
Anh văn A K36
76.5    
8 Nguyễn Thị Trúc Khoa
Anh văn C K37
57.0    
9 Hoàng Hà Sang
Anh văn A K38
51.3    
10 Phạm Thị Ngọc Yến
Anh văn A K37
50.6    
Danh sách này có 10 thí sinh dự thi
Các thí sinh được chọn thi cấp trường, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
Lượt xem: 954
  Thông tin liên hệ:
  Số điện thoại khoa: (0710) 3 783 103
  Email: khoangoainguct@gmail.com
Xây dựng bởi tổ tin học khoa kỹ thuật công nghệ - trường Cao Đẳng Cần Thơ
Free Joomla Template by Discount Justhost