Đăng nhập

Ban lãnh đạo

Được đăng ngày Thứ hai, 27 Tháng 1 2014 Viết bởi Super User

Trưởng Khoa: Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ
Phụ trách chung
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0919745701

P. Trưởng Khoa: Lê Thị Phương Thảo

Thạc sĩ
Phụ trách chung, phong trào
Email:
0919060630

P. trưởng khoa & Tổ trưởng: Bùi Thị Hồng Lan

Thạc sĩ
Phụ trách tổ anh văn căn bản chuyên nghành, phụ trách chuyên môn
Email:
0939000404

Tổ trưởng: Mã Phương Uyên

Thạc sĩ
Phụ trách tổ kỹ năng
Email:
0982800809

Tổ trưởng: Lê Thị Thu Trang

Thạc sĩ
Phụ trách tổ ngôn ngữ
Email:
0989799754
Lượt xem: 2206
  Thông tin liên hệ:
  Số điện thoại khoa: (0710) 3 783 103
  Email: khoangoainguct@gmail.com
Xây dựng bởi tổ tin học khoa kỹ thuật công nghệ - trường Cao Đẳng Cần Thơ
Free Joomla Template by Discount Justhost