Đăng nhập

Đội ngũ giảng viên

Được đăng ngày Thứ hai, 27 Tháng 1 2014 Viết bởi Super User

STT

Giáo viên cơ hữu/biên chế  Giới tính Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Thu Nữ 0919745701 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Thị Phương Thảo Nữ 0919060630  
3 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 0918368742  
4 Bùi Thị Hồng Lan Nữ 0939000404  
5 Mã Phương  Uyên Nữ 0982800809  
6 Lê Thị Thu Trang Nữ 0989799754  
7 Phạm Thị Hoàng Anh Nữ 0942349668  
8 Lê Ngọc Bửu  Nữ 0939783820  
9 Hồ Huỳnh Anh Chiêu Nam 0909107701  
10 Phạm Thị Kim Hồng Nữ 0904454538 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Lê Thị Mai Hương Nữ 0918782786 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Trần Thị Phương Linh Nữ 01666624143  
13 Trịnh Kim Lộc Nữ 0946307755  
14 Đào Thị Lương Nữ 0944706214 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Trần Ngọc  Mỹ Nữ 0939917258  
16 Huỳnh Nguyễn Uyên Phương Nữ 0987001025  
17 Nguyễn Thị Kim  Phượng Nữ 0919476738  
18 Phan Thị Thảo  Nữ 0948787794  
19 Trương Thị Thy Thơ Nữ 0982687393 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Võ Thị Kim Thoa Nữ 0939703512  
21 Từ Mỹ  Thu Nữ 0918971386  
22 Phạm Thị Tường  Vi Nữ 0945282987  
23 Huỳnh Minh Thư Nữ 01689952867 Đang tập sự

 

 

Lượt xem: 2475
  Thông tin liên hệ:
  Số điện thoại khoa: (0710) 3 783 103
  Email: khoangoainguct@gmail.com
Xây dựng bởi tổ tin học khoa kỹ thuật công nghệ - trường Cao Đẳng Cần Thơ
Free Joomla Template by Discount Justhost