Tìm kiếm

Nội dung hoạt động

NHỮNG CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN

I. Việc nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Các CĐV tham gia các buổi sinh hoạt học tập chính trị, nghị quyết đầy đủ, nghiêm túc; Tuyệt đối trung thành với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. CĐ phối hợp với chính quyền đơn vị, động viên cán bộ giảng viên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tin học-ngoại ngữ.

3. Nâng cao vai trò CĐ trong công tác xây dựng Đảng, CĐ giới thiệu bồi dưỡng CĐV phát triển Đảng.

II. Việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ - giảng viên - CNV tạo động lực nâng cao kết quả đào tạo

1. CĐ đơn vị luôn quan tâm theo dõi và đấu tranh cho quyền lợi CĐV.

2. CĐ đơn vị có tinh thần đoàn kết cao, tình tương thân tương ái, thăm viếng khi ốm đau, khó khăn, luôn chia sẻ vui buồn.

3. Vận động và đóng góp 100% tất cả các loại quỹ, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, quỹ tấm lòng vàng, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học

III. Thực hiện phong trào quần chúng, các cuộc vận động mang tính xã hội của ngành, nêu cao vị trí vai trò tổ chức CĐ

1. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện qui chế chuyên môn:

- 100% CĐV tham gia thao giảng (02 tiết / 1 CĐV/1 HK ), 100% CĐV tham gia dự giờ (ít nhất 02 tiết / 1 CĐV/1 HK).

- CĐV giảng dạy theo đúng chương trình được phân công, thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy năm học.

- CĐV thực hiện giảng dạy theo phương pháp mới, tích cực phát huy tính chủ động của người học, giúp SV thích thú học tập và tiếp thu bài tại lớp.

- CĐV tham gia công tác GVCN-CVHT theo phân công, có quan tâm và theo dõi tình hình lớp chủ nhiệm, kịp thời báo cáo về Khoa những vướng mắc và luôn xin ý kiến chỉ đạo của Khoa.

2. Hoạt động VHVN- TDTT: CĐV tham gia tích cực các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT, nữ công chào mừng các ngày lễ lớn như 20/11, 20/10, 08/3, 28/6…

3. CĐV luôn ý thức phòng chống tệ nạn xã hội, và giáo dục HSSV phòng chống các tệ nạn xã hội.

4. CĐ vận động CĐV thực hiện tốt phong trào xây dựng nhà trường, đơn vị, gia đình có đời sống văn hóa tốt, tích cực giáo dục HSSV gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp. Vận động thực hiện chính sách dân số.

IV. Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh

1. Công tác củng cố tổ chức CĐ: CĐ phối hợp chính quyền thông tin tình hình cho công đoàn viên để thực hiện tốt.

2. Đổi mới hoạt động CĐ về nội dung và hình thức: CĐ động viên CĐV tham gia phong trào theo kế hoạch phân công phù hợp năng lực, thực hiện có chất lượng.

3. Công tác thi đua khen thưởng: Việc thi đua khen thưởng được phát huy theo tinh thần dân chủ, xét việc đúng người, bình chọn dân chủ.

4. Thực hiện dân chủ trong hoạt động CĐ, công tác CĐ phí: CĐV đóng CĐ phí mỗi tháng, đúng hạn.

 

Bản đồ

Liên hệ

Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783103
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://nn.cdct.edu.vn

social