Tìm kiếm

Bộ môn Ngôn ngữ

BỘ MÔN NGÔN NGỮ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ, trường Cao đẳng Cần Thơ. Số 413, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giới thiệu sơ lược
Bộ môn Ngôn ngữ trực thuộc khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Cần Thơ, được thành lập vào ngày 14/01/2020. Bộ môn được phân công quản lý các học phần Tiếng Pháp, Ngữ âm, Ngữ pháp, Biên dịch, Phiên dịch, Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Kỹ năng tìm việc cho ngành đào tạo Cử nhân Tiếng Anh thuộc trường Cao đẳng Cần Thơ.
Nhiệm vụ chuyên môn
Bộ môn Ngôn ngữ chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn, chọn giáo trình, viết đề cương môn học, tham gia giảng dạy, mời giảng, tổ chức lớp học và ra đề, chấm thi học kỳ đối với các học phần Tiếng Pháp, Ngữ âm, Ngữ pháp, Biên dịch, Phiên dịch, Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Kỹ năng tìm việc cho sinh viên ngành Cử nhân Tiếng Anh hệ chính qui thuộc trường Cao đẳng Cần Thơ đào tạo và quản lý.
Cơ cấu nhân sự
Tính đến tháng 02/2021, bộ môn Ngôn ngữ có 06 giảng viên cơ hữu. 100% nhân sự của bộ môn đều có trình độ sau đại học đáp ứng được yêu cầu trình độ theo quy định hiện hành.
Cơ cấu bộ môn gồm 01 trưởng bộ môn và 05 tổ viên.

Danh sách nhân sự BM Ngôn ngữ

 TT

Họ tên

Học vị

Email

Chức danh/

Chức vụ

1

Bùi Thị Hồng Lan

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GV, Trưởng bộ môn

2

Phạm Thị Hoàng Anh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

3

Lê Ngọc Bửu

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

4

Phạm Thị Tường Vi

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

5

Nguyễn Ngọc Thuận

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Ngọc Lành

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý khoa

Bản đồ

Liên hệ

Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783103
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://nn.cdct.edu.vn

social