Tìm kiếm

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ

STT

MCB/MSSV

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị/Lớp

Email

Số ĐT

1

4600S129

Tăng Thị Bích Chi

Bí thư

GV bộ môn AVCB-CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0901070126

2

4600S463

Lương Thị Hồng Thanh

P. Bí thư

GV bộ môn Kỹ năng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0366750673

3

18C05017

Huỳnh Khả Choang

P. Bí thư

Tiếng Anh B K43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917880153

4

19C05045

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Bí thư

Tiếng Anh A-K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0707973881

5

19C05051

Đoàn Thị Ái Huỳnh

Uỷ viên

Tiếng Anh A-K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0353951545

6

19C05186

Nguyễn Xuân Trường

P. Bí thư

Tiếng Anh A-K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0378030980

7

19C05143

Võ Công Thạnh

Bí thư

Anh văn C – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0766858627

8

19C05146

Nguyễn Mai Thu Thảo

P. Bí thư

Anh văn C – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0384514655

9

19C05520

Nguyễn Huỳnh Đức

Bí thư

Anh văn D – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0366801063

10

19C05166

Trần Thị Diệu Trang

P. Bí thư

Anh văn D – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0379075013

11

19C05106

Trần Tấn Phát

Ủy viên

Anh văn D – K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0972000383

12

20C05120

Quách Diệu Thiện

Bí thư

Tiếng Anh A- K45

Thienquach2020@gmail. com

0334776793

13

20C05021

Lâm Thị Thùy Dương

P. Bí thư

Tiếng Anh A-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0812652311

14

20C051

Lê Mai Quý

Uỷ viên

Tiếng Anh A-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0865664850

15

20C05016

Đặng Phương Dung

Bí thư

Tiếng Anh B-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0762971988

16

20C05076

Đỗ Ngọc Khánh Ngân

P. Bí thư

Tiếng Anh B-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0706537715

17

20C05142

Lê Thúy Vi

Uỷ viên

Tiếng Anh B-K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0846791239

18

20C05050

Ngô Vĩnh Kỳ

Bí thư

Tiếng Anh C-K45

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907328652

19

20C05113

Bùi Thị Mỹ Tường

PBT

Tiếng Anh C-K45

mytuongwon@gmail. com

0969187295

20

20C05119

Phan Thanh Thảo

Uỷ viên

Tiếng Anh C K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0967053225

21

18C05112

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Bí thư

Tiếng Anh A k43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0399277903

22

18C05024

Trần Thị Trúc Đào

P. Bí thư

Tiếng Anh A k43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0815910951

23

18C05044

Nguyễn Văn Hiệp

Ủy viên

Tiếng Anh A k43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0585004341

 

24

18C05017

Huỳnh Khả Choang

Bí thư

Tiếng Anh B K43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917880153

25

18C05177

Lê Chí Thiện

P. Bí thư

Tiếng Anh B K43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0364413150

26

18C05034

Võ Quốc Duy

Bí thư

Tiếng Anh C k43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0858088098

27

18C05074

Trầm Thị Tú Linh

P. Bí thư

Tiếng Anh C k43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0352257370

28

18C05082

Nguyền Thị Trúc Mai

Ủy viên

Tiếng Anh C k43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0522644161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ

Liên hệ

Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783103
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://nn.cdct.edu.vn

social