Tìm kiếm

Bộ môn Tiếng Anh căn bản và chuyên ngành

BỘ MÔN TIẾNG ANH CĂN BẢN VÀ CHUYÊN NGÀNH (BỘ MÔN TACB & CN)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ, trường Cao đẳng Cần Thơ. Số 413, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giới thiệu sơ lược
Bộ môn TACB&CN trực thuộc khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Cần Thơ, được thành lập vào ngày 14/01/2020. Bộ môn được phân công quản lý các học phần Tiếng Anh căn bản và Tiếng Anh chuyên ngành (bao gồm Tiếng Anh nhà hàng - khách sạn, Tiếng Anh du lịch, Tiếng Anh chuyên ngành môi trường,…) cho tất cả các ngành đào tạo thuộc trường Cao đẳng Cần Thơ.
Nhiệm vụ chuyên môn
Bộ môn TACB&CN chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn, chọn giáo trình, viết đề cương môn học, tham gia giảng dạy, mời giảng, tổ chức lớp học và ra đề, chấm thi học kỳ đối với các học phần Tiếng Anh căn bản 1, 2 và Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên các ngành hệ chính qui và vừa làm vừa học thuộc trường Cao đẳng Cần Thơ đào tạo và quản lý.
Cơ cấu nhân sự
Tính đến tháng 02/2021, bộ môn TACB & CN có 06 giảng viên cơ hữu. 100% nhân sự của bộ môn đều có trình độ sau đại học đáp ứng được yêu cầu trình độ theo quy định hiện hành.
Cơ cấu bộ môn gồm 01 trưởng bộ môn và 05 tổ viên.

Danh sách nhân sự BM TACB & CN

TT Họ và tên Học vị Email Chức danh/Chức vụ
1 Tăng Thị Bích Chi Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  GV/Bí thư đoàn khoa
2 Hồ Huỳnh Anh Chiêu Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  GV
3 Trần Ngọc Mỹ Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   GV
4 Huỳnh Nguyễn Uyên Phương Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  GV
5 Trương Thị Thy Thơ Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Trưởng BM
6 Huỳnh Minh Thư Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  GV

Bản đồ

Liên hệ

Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783103
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://nn.cdct.edu.vn

social