Tìm kiếm

Nhân sự

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NGOẠI NGỮ

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận khoa Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 02 đ/c:

Đ/c Trương Thị Thy Thơ          -          Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Ngọc Thuận          -          Phó Chủ tịch

Tổng số công đoàn viên:  19 (Nữ: 16, Nam: 03)

Trình độ: 18 thạc sĩ, 01 cử nhân

Bản đồ

Liên hệ

Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783103
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://nn.cdct.edu.vn

social