Tìm kiếm

Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021, Trường Cao đẳng Cần Thơ xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 tại đơn vị, với nội dung như sau: <Xem chi tiết>

Xem tiếp...

Bản đồ

Liên hệ

Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783103
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://nn.cdct.edu.vn

social