Tìm kiếm

Bộ môn Kỹ năng

BỘ MÔN KỸ NĂNG

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ, trường Cao đẳng Cần Thơ. Số 413, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giới thiệu sơ lược

Bộ môn Kỹ năng trực thuộc khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Cần Thơ, được thành lập vào ngày 14/01/2020. Bộ môn được phân công quản lý các học phần Nghe, Nói, Đọc, Viết cho ngành đào tạo Cử nhân Tiếng Anh thuộc trường Cao đẳng Cần Thơ.

Nhiệm vụ chuyên môn

Bộ môn Kỹ năng chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn, chọn giáo trình, viết đề cương môn học, tham gia giảng dạy, mời giảng, tổ chức lớp học và ra đề, chấm thi học kỳ đối với các học phần Nghe, Nói, Đọc, Viết cho sinh viên ngành Cử nhân Tiếng Anh hệ chính qui thuộc trường Cao đẳng Cần Thơ đào tạo và quản lý.

Cơ cấu nhân sự

Tính đến tháng 02/2021, bộ môn Kỹ năng có 07 giảng viên cơ hữu. 100% nhân sự của bộ môn đều có trình độ sau đại học đáp ứng được yêu cầu trình độ theo quy định hiện hành.

Cơ cấu bộ môn gồm 01 trưởng bộ môn và 06 tổ viên.

Danh sách nhân sự BM Kỹ năng

 TT

Họ tên

Học vị

Email

Chức danh/

Chức vụ

1

Mã Phương Uyên

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GV, Trưởng khoa

2

Võ Thị Kim Thoa

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GV, Trưởng Bộ môn

3

Phạm Văn Toàn

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GV

4

Phòng Ngọc Đoan

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GV

5

Trần Thị Phương Linh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GV

6

Đào Thị Lương

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GV

7

Lương Thị Hồng Thanh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GV

Bản đồ

Liên hệ

Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783103
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://nn.cdct.edu.vn

social